Bởi {0}
logo
3f Electronics Industry Corp.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Dây điện, Dây Cáp, Ống Nhiệt Co Lại, Tay Áo Cách Nhiệt, Cáp Tie
Thứ tự xếp hạng3 giao hàng đúng hạn trong Cao su siliconInternational service centers(2)Years in industry(27)Total floorspace (20,000㎡)Annual export US $16,000,000