Chat Online

3f Electronics Industry Corp.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
4.9/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
96.2%
Thời gian phản hồi
≤6h
Giao dịch
US $130,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
20000m²
Nhân viên
294
Dịch vụ
Tùy chỉnh hoàn toàn
Kho hàng ở nước ngoài (1)
Kiểm soát chất lượng
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra viên QA/QC (10)
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.